תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר של גדולה (להלן: "האתר") האתר מנוהל ומופעל על-ידי צוות גדולה – מרחב להתפתחות ועוצמה נשית (להלן: "גדולה") ו/או רוית שטרן גינת. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקשת לקרוא אותם. באתר תמצאי תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד.

האתר מוגן בזכויות יוצרים של גדולה ו/או רוית שטרן גינת. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לגברים.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם.

השימוש באתר

הנך רשאית להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתם המפורשת, מראש ובכתב של רוית שטרן גינת ו/או גדולה ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

הנך רשאית להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מ-האתר.

הזמנת מוצרים ושירותים, תשלום  ואספקה

המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

המחירים אינם כוללים משלוח – פרטי משלוח ועלויות משלוח על פי בחירת הלקוח כמפורט בתהליך ההזמנה.

גולשות האתר יהיו זכאיות לעתים למבצעים והטבות כפי שיפורסם מעת לעת.

מובהר כי באתר מפורטים הפרטים הבאים: "מחיר"- המחיר הרגיל של המוצר ללא הנחה, "מחיר באתר"- המחיר המוצע לצרכן לאחר ההנחות הניתנות באתר.

כל רכישה באתר תיעשה באמצעות תשלום בכרטיס אשראי רגיל בלבד או באמצעות PAYPAL לפי בחירת הלקוח. לא יתקבל תשלום בכל אמצעי תשלום אחר, אולם ניתן ליצור קשר ישירות עמנו לצורך תשלום באופן ישיר שלא באמצעות האתר.

בסיום ביצוע ההזמנה, יישלח למזמינה דואר אלקטרוני עם פרטי ההזמנה שביצעה ויהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. ביצוע העסקה מותנה באישור של חברת האשראי.

הזמנה המבוצעת באמצעות אתר האינטרנט תחויב ותישלח ללקוח לאחר איסוף המוצרים והכנתם למשלוח ללקוח. במקרים שבהם לא ניתן לספק מוצר מסוים יישלחו המוצרים הקיימים והלקוחה לא תחויב בתשלום על המוצר שלא ניתן לספקו. ניתן להתעדכן בסטטוס ההזמנה בפניה טלפונית.

זמן האספקה של ההזמנה ועלותה (בהתאם לבחירת הלקוח) הינם על פי מועדים של רשות הדואר בהתאם לבחירת הלקוח, ולא ניתן להתחייב למועדים או להבטיח את איכות השירות של דואר ישראל

איסוף עצמי מנקודות איסוף שיפורסמו מעת לעת – חינם!

פרסום תגובות

גדולה ו/או רוית שטרן גינת מעודדות את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשות האתר בו. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאיות גדולה ו/או רוית שטרן גינת לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם ולמנוע פרסומם.

אין לפרסם באתר

·       כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

·       סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

·       כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב או בעל אופי טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

מוצרים הדורשים רשות

באתר תמצאי מוצרים ושירותים הטעונים הרשמה. תוכלי ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.

השימוש בחלק מהשירותים, כרוך בתשלום. ההוראות המתייחסות לתשלום יימצאו אף הן בהסכם המקוון הנלווה לשירות, אותו תתבקש לאשר.

הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות גדולה ו/או רוית שטרן גינת. לידיעתך, אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. גדולה ו/או רוית שטרן גינת לא יעשו בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

יתכן מצב בו תדרשי לבחור שם משתמש וסיסמה לצורך הרשמה לאחד השירותים. שם המשתמש והסיסמה יזהו אותך בכל כניסה. גדולה ו/או רוית שטרן גינת רשאים לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמרי על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.

 

גדולה ו/או רוית שטרן גינת רשאים, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתם המוחלט. בלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאים גדולה ו/או רוית שטרן גינת לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

·       אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;

·       אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

·       אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;

·       אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בגדולה ו/או רוית שטרן גינת או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים של גדולה ו/או רוית שטרן גינת;

·       אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;

·       אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;

·       אם יש לך חוב כספי לגדולה ו/או רוית שטרן גינת, ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הנדרש.

הרחבת ידע

לעיתים יתפרסמו באתר קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי גדולה ו/או רוית שטרן גינת , או מטעמן וגדולה ו/או רוית שטרן גינת אינן שולטות או מפקחות עליהם, אינן אחראיות לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינן אחראיות לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

גדולה ו/או רוית שטרן גינת אינן מתחייבות כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים. ובנוסף גדולה ו/או רוית שטרן גינת רשאיות להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתן המוחלט.

מדיניות פרטיות

מדיניות זו נכנסת לתוקף ברגע כניסתך לאתר.

גדולה ו/או רוית שטרן גינת מכבדות את פרטיותך באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

אנו מתחייבות שלא להעביר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, או כל פרט מזהה אחר, לגוף שלישי, אלא במידה ותירשמי לשירותים המוצעים באתר הדורשים זאת במפורש ורק במידה ותאשרי זאת (כמו למשל תיאום פגישה עם דולה). באתר מופיעים תכנים הכוללים קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צד שלישי, שלפיכך אינם פועלים לפי מדיניות פרטיות זו. כאשר את מתחברת לאתרי אינטרנט אחרים, הצהרת פרטיות זו וכלליה אינם חלים יותר.

בעת השימוש שלך באתר, תאסוף גדולה ו/או רוית שטרן גינת מידע על נוהגיך באתר, לרבות תוכן שיצרת או טענת לאתר, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתרך ועוד. בנוסף, גדולה ו/או רוית שטרן גינת רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם שימושך באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

הפרטים שתמסרי והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש שלך באתר, יישמרו ברישומי גדולה ו/או רוית שטרן גינת ויעשה בהם שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן למטרות המפורטות להלן:

•         כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר;

•         כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את המועצה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;

•         כדי לשלוח אליך מדי פעם עלון מידע מקוון בדבר שירותיו ותכניו של האתר, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך שימושך באתר או בכל עת אחרת. תוכלי לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו של המידע. מובהר כי הסכמה זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982;

 

באתר נעשה שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאת מבקשת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכלי להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועצי בקובץ העזרה של הדפדפן. זכרי, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלי להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

בנוסף לכך, את יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע.

 

אם ברצונך למחוק מרישומי האתר ו/או גדולה מידע אישי מזהה שלך, תוכלי לפנות למשרדי גדולה ו/או רוית שטרן גינת

 

גדולה ו/או רוית שטרן גינת רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, לרבות בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

 

גדולה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים הטמונים ברשת האינטרנט ובסלולר, ככל שההגנה מפניהם נתונה בידיה. עם זאת, אין ביכולתה ו/או בשליטתה של גדולה למנוע לחלוטין את חדירתן ופעולתן של תוכנות זדוניות אשר עשויות להזיק, או נועדו להזיק לפעילות האפליקציה, לפגוע בפרטיותך, לצותת לתעבורת הרשת, לפרוץ למאגרי המידע של גדולה, לשרתים או למחשבים, להתחזות ליישום או לגדולה, לבצע תרמיות והונאות מקוונות, להזיק או לחבל בפעילות האפליקציה, התוכן ו/או השירותים.

על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות הנך רשאית לבקש לעיין בחומר שבידי גדולה ואגורים במאגר המידע של גדולה. על פי סעיף 14 לחוק הגנת הפרטיות הנך רשאית לבקש לתקן את המידע.

על פי סעיף 16 לחוק הגנת הפרטיות גדולה, מנהליה ועובדיה של גדולה מחויבים בשמירת סודיות המידע הפרטי אליו נחשפו אגב ביצוע עבודתם.

השתתפות בפעילויות השונות

השתתפות בכל פעילות עיסקית, אירועים, הדרכות וכדומה של גדולה מותנית בעמידה מלאה בתנאי גדולה לרבות תשלום, באם יש, ובתנאי השימוש כפי שהם מופעים בתנאים אלו. ניתן לברר פרטים נוספים בפניה למייל: info@gdoula.co.il

האירועים שלנו עשויים להיות מתועדים בצילום וידיאו ותמונות רגילות. בהגעתך לאירוע הנך נותנת את הסכמתך לשימוש בכל צילום שיתבצע באירוע או פעילות בהן תופיעי בכל צורה שהיא לצורכי פרסום והפצה ולשימוש גדולה ו/או רוית שטרן גינת. אם אינך מעוניינת בכך עליך להודיע על כך בהתאם לגדולה כדי שלא ייעשה שימוש כאמור בצילומים או סרטונים בהם תופיעי.

אחריות

באתר יתכנו תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים.

כמו כן במסגרת האתר מפורסמים וניתן להזמין את שירותיהן של דולות שונות אשר שמן מופיע באתר.

גדולה ו/או רוית שטרן גינת לא יישאו בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר ולאופי השירות והמוצר שיתקבל. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. גדולה ו/או רוית שטרן גינת אינם צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.

התכנים באתר הם תכנים כלליים וגדולה לא תהיה אחראית לשימוש שתעשי בתכנים אלו מלבד שימוש לצורך העשרה וידע כללי. את אחראית לבדך לכל פעולה ו/או החלטה שתקבלי בקשר להריונך וללידתך ואתר גדולה ממליץ לך להתייעץ באופן פרטני באופן המתאים למצבך האישי ולהריונך.

הדולות אשר שירותן מוצע באתר זה איננן מוסמכות לבצע פעולות רפואיות או בדיקות רפואיות והן לא אחראיות למצבך הגופני או הבריאותי ולטיפול רפואי. האחריות לכך נופלת כולה על הצוות הרפואי שמלווה אותך לפני ובמהלך הלידה. תפקיד הדולה הוא ללוות אותך בלידה להקל עליך ולהנעים את התהליך.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של גדולה ו/או רוית שטרן גינת ו/או האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מגדולה ו/או רוית שטרן גינת, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי גדולה ו/או רוית שטרן גינת לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.

 

אם וככל שניתנה הסכמה בכתב כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

גדולה ו/או רוית שטרן גינת אינם טוענים לבעלות בתכנים שאת מוסרת לפרסום באתר. יחד עם זה, כאשר את מוסרת תכנים, המיועדים לפרסום באתר את מאשרת בעצם מסירתם לפרסום כי את בעלת כל הזכויות בהם וכי הנך רשאית למוסרם לפרסום. אם אינך היוצרת או בעלת הזכויות בתכנים שאת מוסרת לפרסום, את מאשרת שהנך בעלת הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

אחריות ושינויים באתר

גדולה ו/או רוית שטרן גינת יוכלו לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים באינטרנט. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי גדולה ו/או רוית שטרן גינת בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו בזמן ביצועם.

שירות ותמיכה בקורסים, סדנאות וחומרים דיגיטליים

החומרים נמצאים ברשת האינטרנטית. לעיתים יתכנו מצבים שבהם השירות לא יהיה זמין אם במלואו ואם בחלקו, אם מסיבות שתלויות בגדולה ו/או ברוית שטרן גינת ואם מסיבות אחרות.

בעת התרחשות תקלה, לדוגמא הקורס או ההדרכה שנרכשה אינו עולה, עליך להתקשר לטלפון 052-8582071  או לשלוח מייל לתמיכה לכתובת info@gdoula.co.il      עם פרוט התקלה, ואנו נחזור אליך עם תשובה והנחיות להמשך טיפול עצמאי.

טיפול בפניות יעשו במסגרת שעות העבודה הרגילות, ימים א-ה בשעות 09:00 עד 17:00. במידת האפשר, וללא שום התחייבות של גדולה ו/או רוית שטרן גינת, יינתן מענה מורחב מעבר לשעות הללו.

הינך מתחייבת כי כל מידע מגדולה ו/או רוית שטרן גינת ו/או באתר הינו לשימושך פרטי אלא אם נמכר במיוחד לשימוש מסחרי, ואת מתחייבת לא לשווק אותו או למכור אותו תחת שמך, או תחת שם אחר ללא אישור מפורש בכתב מרוית שטרן גינת.

האמור באתר אינו ייעוץ מקצועי ו/או קליני והשימוש בחומרים המונגשים לציבור המשתמשות הוא על אחריותך בלבד. לפיכך את מתחייבת כי את מודעת ומצהירה כי הובהר לך כי לא ניתן לערוב לתוצאות התכנים והידע המעשי שמפורסמים באתר בתשלום או בחינם. ואת מסכימה לפטור את גדולה ו/או רוית שטרן גינת וכל עובדיה ושלוחיה מכל התחייבות או אחריות לכל פעולה או תוצאה לכל מצב שיווצר כפועל ישיר או בלתי ישיר של הפניות ספציפיות או עצות שאקבל.

ביטול עסקה:

כל הרוכש מוצר מאת גדולה ו/או רוית שטרן גינת, אם באמצעות הטלפון ואם באמצעות האתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן").

ניתן לבטל את המכירה תוך 14 יום מהמועד שהמוצר התקבל בבית הלקוח או נמסר ללקוח, התשלום עבור המוצר יוחזר ללקוח בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% משווי העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך בניהם, עבור ביטול עסקה. עלויות המשלוח לא יוחזרו, וכמו כן יהיה הלקוח אחראי לתשלום עבור משלוח חזרה של המוצר מלבד כמובן אם יחזיר את המוצר בעצמו.

ההחזרה של עלות המוצר תתאפשר רק במידה שהמוצר הושב במצבו המקורי, ורק לאחר שהושב בפועל.

ניתן לבטל ביצוע שירותים תוך 14 יום מהמועד שהשירות הוזמן ובלבד שהביטול יבוצע עד 48 שעות לפני המועד שיועד לקיום השירות. במקרה כזה התשלום עבור השירות יבוטל והתשלום עבורו יושב בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% משווי העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך בניהם, עבור ביטול עסקה

יודגש כי תנאי הביטול המפורטים לעיל יחולו אך ורק על הזמנות שנעשו במסגרת האתר ולא להזמנות שבוצעו במיישרין.

אי הגעה של נרשמת לאירוע/ סדנה/קורס ללא הודעה מוקדמת הינה על אחריותה המוחלטת ולא יינתנו החזרים יחסיים עבור אי הגעה.

ביטול עיסקה ו/או ביטול ההשתתפות באירוע/ סדנה או קורס יעשה בכתב בלבד, יש לשלוח לכתובת המייל: info@gdoula.co.il, יש לוודא בטלפון מס'  052-8582071 על קבלת הודעת ביטול.

טיפול בבקשה יבוצע תוך 14 ימי  עסקים.

כללי

גדולה ו/או רוית שטרן גינת שומרים על זכותם לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.
גדולה ו/או רוית שטרן גינת לא יישאו במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתפת לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או בעיה אחרת המונעת ממשתתפת לרכוש את המוצרים ולהשתמש בהם.
גדולה ו/או רוית שטרן גינת שומרים לעצמם את הזכות לבטל את המכירה ו/או את אחת מההדרכות, הקורסים והתכנים על פי שיקול דעתה.
·       גדולה ו/או רוית שטרן גינת לא יישאו במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי למועד אספקתם של המוצרים הפיזיים או לתקלה חלילה של הפעלת המוצרים העשויים להיגרם מתקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעילות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים.