קרישיות יותר בהריון ובלידה

a profile of a pregnant belly on a white backround

קרישיות יתר בהריון ובלידה – מזווית אישית ומקצועית אני שרית מסילתי. אני דולה ומדריכת הנקה. חקרתי את הנושא של קרישיות יתר בהריון בעקבות המצב האישי שלי ושל ילדי כחלק מעבודת הגמר שלי בקורס דולות אמא אדמה ואני שמחה להעביר לך את הידע שצברתי מהי קרישיות יתר קרישיות יתר היא נטייה נרכשת או תורשתית/גנטית/מולדת, לסיבוכים של […]